in

Maymunların Yaşadıkları İşkence Dolu Süreç

Hayvanlar bir “mal” değildir. Alınıp satılamaz. Bu yüzden Pet Shop’larda da cins kedilerin satışı durdurulmak isteniyor. Nitekim Türk Ceza Kanununda bile ne yazık ki hayvanlar bir can olarak değil, “değerli mal ve eşya” olarak geçiyor, hayvanlara zarar verenlerin cezası da bu kapsamda değerlendiriliyor. Pet Shop’lar kedi, kuş, köpek gibi evcil hayvanların satışının yanı sıra; hamster, balık gibi başka hayvanlar da yer alabiliyor. Ancak bunlar dışında, insanların doğaya karşı gelerek evcilleştirmek istedikleri ve bencillikleri yüzünden ailesinden ayırdıkları türler de var; mesela maymunlar. Geçtiğimiz hafta sonu Meriç İzgi isimli fenomenin yeniden maymun sahiplenmesi Twitter gündemine oturdu. İzgi’nin daha önce de sahiplendiği 2 maymun elinden alınmıştı. Zira Türkiye’de evde maymun beslemek yasak, bunun için de geçerli sebepler var. Ancak Meriç İzgi 3. defa bir maymunu ailesinden koparıp satın alarak evinde beslemeye başladı. Peki maymunlar nasıl bu şekilde satın alınabiliyor? Yasal olmayan yollarla satın alınan maymunlar neler yaşıyor, Türkiye’de maymun beslemek neden yasak?

Maymunlar, genetik olarak insanlara en yakın türler. Birkaç belgesel izlediyseniz, ailelerin arasındaki bağı görmüşsünüzdür. Duygusal olarak bizden pek farkları yok diyebiliriz

Bazı türlerde sürüde bir bebek doğduğunda, tüm yetişkin maymunlar onu sevmek ister, yemeklerini paylaşırlar. Anne maymunlar ise çocuklarını yanlarından ayırmamaya çalışır. Tabii ki türler arasında davranışlar değişiklik gösteriyor ancak temelde maymunların aile bağları güçlü.

Maymunlar, kedi veyahut köpek gibi değildir. Natürel ortamlarına aitlerdir ve sürüyle yaşayan türlerdir. Onları bir kafese kapatmak veyahut hanede beslemek; hem fizyolojik hem psikolojik gelişimlerini etkiler

Maymunlar çoğunlukla yasaya aykırı yollarla ülkeye getirilip, satılıyorlar.

Bir maymunun kaçak yollarla ülkeye gelmesi ne manaya geliyor?

Bildiğiniz gibi pek çok değişik maymun türü bulunuyor. Ancak bilhassa “örümcek maymun” ve “cüce” maymun türleri hanelerde beslenmek için kaçak yollarla ülkeye kazançlıyor. Ana vatanı Güney Amerika olan “cüce” ve “örümcek” cinsi maymunlar, Türkiye’de internet üzerinden satışa çıkarılıyor.

Bu maymunlar, ailelerin koparılıp, çoğunlukla bir kafeste zincirle bağlı olarak tutularak, kaçak yollarla ülkeye sokuluyor. Hayvan kaçakçıları satışı yapmak için maymunlara fiziksel olarak zarar vermekten çekinse de, maymunlar ailelerinden koparıldıkları için psikolojik olarak etkileniyor. Bu vaziyet özellikle ergenlik çağında maymunların çıldırmasına dahi sebep oluyor. Yazının ilerleyen bölümlerinde bu konuya daha ayrıntılı değineceğiz.

Türkiye’de maymun satışı yasak mı?

Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Nebat Türlerinin Beynelmilel Ticaretine Ait Kontrat (CİTES) dahilinde alınıp satılması özel destura tabi olan türler bulunuyor. Bu türlerin alınıp satılması için özel destur sadece hayvanat bahçeleri için geçerli. Başka bir deyişle ferdi olarak bu desturu almak olanaksız.

Türkiye’de 4915 Sayılı Kara Avcılığı Yasayı dolayısıyla yırtıcı ve vahşi hayvanların sahiplenilmesi ve beslenmesi yasak. Bu yasakların içerisinde maymun cinsleri de bulunuyor. Bunun nedeni ise maymunların insanlara bulaşabilen bir hayli hastalığı taşıyor olması. Bu da toplum sıhhatini tehdit ediyor. Maymunlar; AIDS, kuduz ve hepatit gibi hastalıkları bulaştırabiliyor. Maymun türlerinin hiçbir şekilde (hayvanat bahçeleri hariç) ithalatına müsaade edilmiyor.

Ancak maymunlar yasaya aykırı yollarla ülkeye sokuluyor. Bazen sosyal medya üzerinden bazen de değişik yollarla satışa çıkarılıyor. Hayvan kaçakçılığının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Dünyada “maymun ticareti” ile ilgili vaziyet ne? Maymunlar hangi eziyetlere maruz kalıyorlar?

Bilhassa Uzak Doğu ülkelerinde pek çok maymun türü yaşıyor. Tayland, Bali gibi yerlerde maymunlar turistlerin dikkatini çekmek için kullanılıyor. Bu maymunların da bir çoğu ailelerinden kaçırılıyor. Hem de bilhassa turistlerle resim çektirilmek üzere kullanılan küçük maymun türlerinin, insanlara zarar vermemesi için dişleri ve tırnakları dahi çekilebiliyor. Başka bir deyişle maymunlar, insanlar eğlenebilsin diye eziyet görüyorlar.

Bali’deki popüler turistik yerlerde her biri yalnızca 3.80 sterline maymunlar satılıyor. Bir kafese hapsedilen ve zincirlenen maymunlar, çaresizce satın alınmayı bekliyor.

Turistik yerlerde gördüğünüz dans eden veyahut iki ayak üzerinde duran maymunlar; insanlar gibi ayakları üzerinde durmayı öğrenmek için sık sık eziyet görüyor, ayak parmakları saatlerce yere değecek şekilde asılıyor, dayak yiyor ve aç bırakılıyor. Bu şekilde eğitiliyorlar.(!)

Neden maymunlar evcilleştirilmeye çalışılmamalı?

Bu meselenin yanıtı aslında son derece kolay; zira maymunlar evcil hayvanlar değillerdir. Yırtıcı türde hayvanlardır. Bu yüzden tabiata aittirler.

– Evvela bir maymunu evcilleştirmek demek, o maymunu satın almak dolayısıyla bu vahşi maymun ticareti sürecine iştirak etmek mananına geliyor– Diğer taraftan maymun, genetik olarak insanlara yakın bir canlı türü olduğu için insanlara pek çok hastalık bulaştırabiliyor. Bunun başında ise AIDS ve Hepatit geliyor.– Oldukça zeki hayvanlar oldukları için her ne kadar bebeklik çağında uyum sağlasalar da ergenliğe girdiklerinde kafeste kalmaları, tabiatta olmamaları ve alanlarının kısıtlı olması psikolojik olarak onları derinden etkiliyor. Zira kendi natürel sosyal ortamlarından uzaktalar.– Bir maymun ne kadar sosyalleşse de, tabiatı gereği yırtıcı olduğu için, şiddet ve cinayete varan davranışlar sergileyebiliyorlar. Bunun pek çok örneği bulunuyor.

Özetle; kedi, köpek gibi canlılar dışındaki hayvan türleri doğal ortamlarında bırakılmalı. Kedi ve köpekleri de birçoğumuz sokaktaki tehlikeler sebebiyle sahipleniyoruz.

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

39 Bin Yaşında Nesli Tükenmiş Bir Canlı Bulundu

Elektronik Müzik Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler ve Ekipmanlar