in

Dünya'ya Düşen Kozmik Tozun Miktarı

Antarktika’da 20 sene müddetin bir çalışmanın hemen peşinden bilim insanları, Dünya’ya her sene vasati ne kadar kozmik tozun düştüğünü izah etti. Araştırmada fazlasıyla izole bir bölgeden alınan örnekler kullanıldı ve yapılan hesap, dünya geneline uygulandı.

Seyyaremize her sene tonlarca miktarda kozmik toz düşüyor. Evrendeki çeşitli yapılardan meydana gelen bu tozun dünyamıza her yıl vasati ne kadar miktarda düştüğünü ölçmekse oldukça zor. Lakin Earth and Planetary Science Letters mecmuasında yayınlanan ve neticesi tam 20 senelik uğraş neticesi alınabilen araştırma, bu vasati sayıyı gün yüzüne çıkardı.

Antarktika’daki Concordia İstasyonu’nda çeşitli uluslardan bilim insanlarının bulunduğu bir ekip, araştırmayı bitirdi. Tam 20 yıl süresince Concordia İstasyonu’nun yakınlarında yapılan 6 bulgu faaliyetinde mikrometeoritler (bir milimetrenin onda biri ile yüzde biri arasında büyüklükteki parçacıklar) toplandı ve çözümledi.

Yılda ortalama 5.200 ton kozmik toz Dünya’ya iniyor:

Bilim insanlarının toplama yaptıkları bölge, başka bir deyişle Antartktika’nın ortası, tamamiyle izole olması hasebiyle bu araştırma için oldukça uygun bir yerdi. 20 yıl süresince yapılan keşiflerde yeterli sayıda parçacık toplandı ve bunların yıl başına akılarını ölçmek olası hale geldi. Bu bölgeden alınan verilerin tüm dünyaya uygulanmasıyla ortaya o sayı çıktı.

Yapılan hesaplamalar neticeninde bilim insanları, gezegemize her yıl 5.200 tonluk mikrometeorit girdiğini izah etti. Mikrometeorit akısının teorik tahminlerle karşılaştırılması, bunların %80’inin, yani büyük bir çoğunluğunun kuyruklu yıldızlardan, geri kalanınınsa asteroitlerden geldiğini doğruladı. Bu, seyyaremizdeki dünya dışı maddenin ana kaynağıydı.

Kuyruklu yıldızlardan ve asteroidlerden gelen toz daimi seyyareye yağıyor. Bu küçük toz ve kaya parçaları atmosferimizden geçtiklerinde çoğunlukla yanarlar. Ama tamamen yanmadıkları takdirde kalan bölüm seyyaremize çarpar ve buna ‘göktaşı’ deriz. Mikrometeoritler de bu göktaşları arasında özel bir türdür ve söz ettiğimiz üzere fazlasıyla küçüklerdir. Mikrometeoritler, bu arada kozmik tozların bir alt kümesidir.

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Telefon Numaraları Neden '0' ile Başlar?

17 Mayıs'a Kadar Sürecek Tam Kapanma Kararı