in

Telefon Numaraları Neden '0' ile Başlar?

Telefon numaralarını yazarken başta hep ‘0’ olduğunu fark etmişsinizdir. Peki hepsinde bu rakam varsa niçin yazıyoruz? Yanıtı oldukça kolay. Alan kodu nedir, ‘0’ın numaradaki görevi nedir; kısaca izah ediyoruz.

Bildiğiniz üzere kullandığımız telefon numaralarının başında ‘0’ rakamı hep bulunuyor. Yalnızca ülkemizde değil, dünyanın genelinde de vaziyet bu şekilde. Bunun neden kaynaklandığını hiç sorguladığınız oldu mu? Telefon numaralarının başında neden ‘0’ rakamının bulunduğu; hep varsa neden hâlâ arama yaparken yazmamız gerektiği, bir hayli telefon kullanıcısının merak ettiği bir hadise.

Bunun kısaca nedeni arama yapılan ve aranan yeri belirtmektir. GSM operatörünün belirlediği abonelik 10 haneli abone numarası haricinde yer alan bu rakam, ülkeden ülkeye farklık gösterebilir. Türkiye de dahil olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerde bu rakam ‘0’dır. Ülke dışına yapılan uzun mesafeli aramalarda bu rakamın hemen peşinden ülke alan kodu girilir.

Her ülkenin tuşlanması şart olan alan kodları bulunuyor

Yurt içi ve ülke dışı arama yaparken arama yaptığımız ülke ve bölge, girilen telefon numarasına yansır. Mesela Türkiye’nin beynelmilel alan kodu ‘90’dır. Bir de bildiğiniz gibi değişik şehirlerin veyahut farklı operatörlerin de numaranın ilk hanelerinde tesiri vardır. Bir operatörün numaraları ‘535’ ile başlarken diğerininki ‘532’ ile başlar. Veyahut İstanbul Anadolu Yakası numaraları ‘216’ ile başlarken Muğla numaraları ‘252’ ile başlar. 

Yurt içi aramalarda milli alan kodunu temsil ediyor

Yurt içine yapılacak aramalarda ‘+90’ gibi ilave eder gerekmese de numaraların başına ‘0’ konur. Bunun emeli, telefon numarasını milli formata göre tam olarak girdiğinizi göstermektir. Fakat başka bir örnekle Fransa’da olduğunuzu düşünelim: İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan bir numarayı aramak isteseydiniz, ‘00 90 216 999 99 99’ benzeri bir numara tuşlamanız gerekirdi. AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI’de olsaydınız baştaki ‘00’ bölümünü ‘01’ yapmanız gerekecekti. Hasılı yurt içi aramalarda bu rakamların yerini tek bir ‘0’ alıyor, böylelikle numaranın doğruluğu sağlanmış oluyor. 

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!

Perseverance Mars'ta Oksijen Üretti

Dünya'ya Düşen Kozmik Tozun Miktarı